Επιλογή Σελίδας

Η έναρξη των διαλέξεων του μαθήματος “Φυσικοχημεία ΙΙ” θα γίνει την Πέμπτη, 14η Οκτ. 2021, στις 12:15 μ.μ. στην αίθουσα Χ3-132, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.

Ο διδάσκων