Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν το προπτυχιακό μάθημα «Έλεγχος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων» να εγγραφούν μέσω MS teams στην αντίστοιχη αίθουσα με κωδικό: kntl1r5

Η διδάσκουσα

Α. Μπαδέκα

Αναπλ. Καθηγήτρια