Επιλογή Σελίδας

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα επιλογής «Έλεγχος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων» καλούνται να εγγραφούν στην αίθουσα MSteams με κωδικό: grru0nb. Θα ακολουθήσει, κατόπιν συνεννόησης, σύντομη διαδικτυακή συνάντηση για τη ρύθμιση ημέρας και ώρας των παραδόσεων του μαθήματος.

Α. Μπαδέκα