Επιλογή Σελίδας

Με βάση τον προγραμματισμό του Τμήματος Χημείας, το μάθημα «Εισαγωγικό Εργαστήριο Χημείας» του 1ου εξαμήνου (ακ. έτους 2020-2021) θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, με ημερομηνία έναρξης την 6η Σεπτεμβρίου 2021. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν μέσα στην εβδομάδα με σχετικές ανακοινώσεις τόσο στην ιστοσελίδα του τμήματος Χημείας όσο και στην ψηφιακή αίθουσα του μαθήματος (fazl5tw).

Οι φοιτητές που θα ασκηθούν δια  ζώσης άσκηση στο εργαστήριο, θα πρέπει να έχουν απαραίτητα εργαστηριακή ποδιά.

Επίσης, καλούνται οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στο δια ζώσης εργαστήριο του Εισαγωγικού Εργαστηρίου Χημείας, να συμπληρώσουν μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου το έντυπο της πρόθεσης συμμετοχής τους στο https://forms.gle/ncyrAcfzVhWG595n7

Οι διδάσκοντες του Εργαστηρίου Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας,
Ε. Μάνος, Α. Τσίπης, Κ. Σταλίκας, Κ. Τσιαφούλης, Α. Φλώρου, Χ. Πιπερίδη, Α. Διαμάντη