Επιλογή Σελίδας

Οι εξετάσεις στα μαθήματα του ΔΠΜΣ ”Περιβάλλον-Αγροδιατροφή” θα πραγματοποιηθούν σε ημέρα και ώρα ύστερα από συνεννόηση με τον εκάστοτε διδάσκοντα-Συντονιστή του μαθήματος. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν κάνει δήλωση του αντίστοιχου μαθήματος.

Ι. Κωνσταντίνου