Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το κατ’ επιλογήν μάθημα του 7ου εξαμήνου ‘ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ’ να προσέλθουν στην αίθουσα Χ3-216 την Τρίτη 3 Οκτωβρίου στις 14:00.

Γιώργος Παπαγεωργίου