Επιλογή Σελίδας

Η προφορική εξέταση και η παρουσίαση των εργασιών για το κατ΄ επιλογή μάθημα του 7ου εξαμήνου ‘Χημεία Πολυμερών’ θα γίνει θα γίνει εξ αποστάσεως μέσω MS teams την Παρασκευή 2/10/2020 και ώρα 17:00. Κωδικός αίθουσας umtcef5.

Ο διδάσκων

Γεώργιος Παπαγεωργίου