Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις για το μάθημα ‘Χημεία Πολυμερών’ του 7ου εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 9/10/2020 στις 11:00 π.μ. μέσω MS teams. Κωδικός αίθουσας umtcef5.

Γεώργιος Παπαγεωργίου