Επιλογή Σελίδας

Στα πλαίσια του μαθήματος επιλογής ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ έχει δημιουργηθεί ομάδας στο MS-Teams με κωδικό ziughwp.

Στην ομάδα αυτή θα αναρτώνται ανακοινώσεις καθώς και σημειώσεις ή διαφάνειες των διαλέξεων. Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στην ομάδα.

Εκ των διδασκόντων.

ΥΓ- Το μάθημα της Δευτέρας 13-12-2021 αναβάλλεται για την Δευτέρα 20-12-2021.