Επιλογή Σελίδας

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να δηλώσουν/παρακολουθήσουν το επιλεγόμενο μάθημα 7ου εξαμήνου, παρακαλούνται να προσέλθουν στο γραφείο του διδάσκοντα τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου και ώρα 1315 (γραφείο Χ3-406). Εναλλακτικά, μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέσω αποστολής μηνύματος στο dtassis@uoi.gr, μέχρι και τις 9 Οκτωβρίου.