Επιλογή Σελίδας

Η πρώτη γραπτή εξέταση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου (έναρξη 0915). Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην εξέταση να αποστείλουν μήνυμα στο διδάσκοντα, δηλώνοντας αν έχουν αναλάβει εργασία. Τα σχετικά αρχεία για την εξέταση έχουν αναρτηθεί στο “Υλικό της Τάξης” της ψηφιακής αίθουσας.