Επιλογή Σελίδας

Μετά από συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, ορίστηκε ως ημέρα διαλέξεων η Δευτέρα (1400-1600). Η έναρξη διαλέξεων θα γίνει στις 25 Οκτωβρίου. Η αίθουσα θα ανακοινωθεί σε επόμενη ανάρτηση.

Ο διδάσκων

Δημήτριος Τάσης (dtassis@uoi.gr)