Επιλογή Σελίδας

Η γραπτή εξέταση της δεύτερης προόδου θα γίνει την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου. Η σύνδεση στην αίθουσα του μαθήματος θα γίνει στις 0900. Μετά το πέρας της γραπτής εξέτασης θα ακολουθήσουν οι παρουσιάσεις των εργασιών. Η διάρκεια της κάθε παρουσίασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 λεπτά της ώρας. Όσοι φοιτητές δεν έχουν συμμετάσχει στις προόδους κι επιθυμούν να εξεταστούν στην κανονική περίοδο εξεταστικής, να επικοινωνήσουν με το διδάσκοντα για να οριστεί η ημερομηνία.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ