Επιλογή Σελίδας

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε τους αριθμούς μητρώου και τα τμήματα των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν αυτό το εξάμηνο τα μαθήματα Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι, Εργαστήριο Ανόργανης Ι και Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ι.

Όσοι  φοιτητές δεν έχουν ασκηθεί στα παραπάνω εργαστήρια ή έχουν εκκρεμότητες σε κάποιο από αυτά και δεν συμπεριλαμβάνονται στα επισυναπτόμενα αρχεία, θα πρέπει να στείλουν μέχρι τις 6/10/21 email στα atampaki@uoi.gr και noulitzeni@uoi.gr  με τα στοιχεία τους και τις εκκρεμότητες που έχουν,  ώστε  να συμπεριληφθούν στα τμήματα.

Α. Ταμπάκη

Ε. Νούλη

 

ΑΡΧΕΙΟ,