Επιλογή Σελίδας

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Δ’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024.

ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

AM (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ)
1.  1478
2 . 1475
3 . 6166
4 . 6206
5 . 6247
6 . 1416
7 . 317
8 . 5709
9 . 6243
10 . 6253
11 . 307
12 . 316
13 . 6254
14 . 6169
15 . 6129
16 . 6244