Επιλογή Σελίδας

Η γραπτή επανεξέταση θα γίνει online τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Θα λάβουν χώρα και παρουσιάσεις εργασιών την ίδια ημερομηνία. Με νέα ανακοίνωση, θα οριστούν οι λεπτομέρειες. Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί να αποστείλουν άμεσα μήνυμα στο dtassis@uoi.gr και να δηλώσουν είτε τη συμμετοχή στη γραπτή εξέταση ή τη συμμετοχή στην παρουσίαση εργασίας.