Επιλογή Σελίδας

 

 

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων στους χώρους και τα εργαστήρια του Τμήματος.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Γραμματεία του Τμήματος Χημείας (gramchem@uoi.gr) με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ» το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2023. Στην αίτηση (επισυνάπτεται στο τέλος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των μαθητών, τα ονοματεπώνυμα των συνοδών καθηγητών καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με την σχολική μονάδα (τηλέφωνο και e-mail).

Επισημαίνεται ότι δεκτές γίνονται αιτήσεις από σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Ιωαννίνων και συγκεκριμένα από τις τάξεις Β και Γ λυκείου (Θετική Κατεύθυνσή και Κατεύθυνσή Υγείας).  Δεν γίνονται αποδεκτές αιτήσεις από σχολεία: της Α-μιας εκπαίδευσης, Γυμνάσια, Επαγγελματικές Σχολές ή Λύκεια καθώς και από άλλες κατευθύνσεις των Γενικών Λυκείων (Ανθρωπιστικών Σπουδών, Τεχνολογίας και Πληροφορικής). Από κάθε σχολική μονάδα μπορεί να κατατεθεί μια αίτηση ώστε να υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης επισκεψιμότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποδοχή της αίτησης τους ενώ η επίσκεψη θα προγραμματίζεται μετά από συνεννόηση των υπευθύνων των εργαστηρίων του Τμήματος Χημείας με τη σχολική μονάδα.

Η επιτροπή Εξωστρέφειας του Τμήματος Χημείας,

Δημοσθένης Γκιώκας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Πασχάλης-Θωμάς Δούλιας, Επίκουρος Καθηγητής

Δρ. Αγγελική Φλώρου, Ε.ΔΙ.Π.

 

 

ΑΡΧΕΙΟ