Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –  ΑΠΟΦΑΣΗ

Αφορά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Χημείας που έχουν παρέλθει τα 4 έτη!

Η συνέλευση του Τμήματος Χημείας στη συν.αριθμ.1119/5-04-2024 αποφάσισε ομόφωνα να δοθεί τελευταία παράταση μέχρι το τέλος του τρέχοντος εξαμήνου (31-08-2024) σε όλους τους εγγεγραμμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές για τους οποίους έχουν παρέλθει τα 4 έτη φοίτησης ώστε να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.  Μετά τη λήξη του τρέχοντος εξαμήνου το Τμήμα να προχωρήσει στη διαγραφή τους.