Επιλογή Σελίδας

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι η Ε.Δ.Ε του ΔΠΜΣ “Ιατρική Χημεία” στην υπ. αριθμ. 74/18-6-2024 συνεδρίαση της λαμβάνοντας υπόψη:

(i) την ανάγκη για την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του ΔΠΜΣ με την επικαιροποίηση ύλης και μαθημάτων,

(ii) την ανάγκη για την αναμόρφωση του γενικότερου πλαισίου λειτουργίας του,

(iii) την ανάγκη εμπλουτισμού και αντικατάστασης των διδασκόντων στο ΔΠΜΣ από νέους διδάσκοντες,

αποφάσισε  να αναστείλει την εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25.

 

Από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ