Επιλογή Σελίδας

Καλούνται, όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής Βιοχημεία ΙΙΙ, του 7ου Εξαμήνου του Προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Χημείας, σε μια σύντομη συνάντηση το Σάββατο 30-10-2021 και ώρα 5 μ.μ. προκειμένου να αποφασιστεί η ώρα διδασκαλίας του μαθήματος.   Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω MS-Teams στην ομάδα «Βιοχημεία ΙΙΙ 2021-2022» με κωδικό ομάδας 7yjaiob.

Οι Διδάσκοντες,

ΜΕ Λέκκα, ΠΘ Δούλιας