Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται ότι δημιουργήθηκε ηλεκτρονική αίθουσα στο MS-Teams, με όνομα “Βιοχημεία ΙΙΙ, 2022-202” και κωδικό 2j9j27y, όπου θα αναρτάται υλικό σχετικό με το μάθημα.

Ο διδάσκων,

ΠΘ Δούλιας