Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται ότι οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών του εργαστηρίου Οργανικής Χημείας θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 1 Μαρτίου στις 12:00 διαδικτυακά, με κωδικό MS Teams: k5354lu.
Εκ του Τομέα Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας