Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος επιλογής Βιοτεχνολογία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω του MS-Teams το Σάββατο 12 Ιουνίου και ώρα 11 π.μ. Ο κωδικός της αίθουσας είναι: fqo7stf

Η διδάσκουσα

Α.Ε. Κούκκου