Επιλογή Σελίδας

Η εκπαιδευτική λειτουργία του Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας Ι, μετά την  απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για αναστολή του εκπαιδευτικού έργου με φυσική παρουσία στα εργαστήρια, συνεχίζεται διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MSteams. Οι ηλεκτρονικές αίθουσες των τμημάτων του εργαστηρίου είναι οι ίδιες με τα υπάρχοντα εργαστηριακά τμήματα και οι φοιτητές συνδέονται απευθείας μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού, με τους αντίστοιχους κωδικούς ομάδας. Το πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου είναι το παρακάτω:

 

Δευτέρα: Τμήμα Γ και ώρα 9:30-11:00 με κωδικό ομάδας:  fpsqbly

Δευτέρα: Τμήμα Δ και ώρα 11:00-12:30 με κωδικό ομάδας: pf5eys3

Τετάρτη: Τμήμα  Ε  και ώρα 9:00-10:30 με κωδικό ομάδας: s1k7tin

Παρασκευή: Τμήμα Α και ώρα 9:00-10:30 με κωδικό ομάδας: zcz049i

Παρασκευή: Τμήμα Β και ώρα 9:30-11:00 με κωδικό ομάδας: qlx5oc5

 

Οι διδάσκοντες του Εργαστηρίου

Χρυσούλα Βαρτζούμα

Βασίλης Τσιατούρας

Ε-mail: cvartz@uoi.gr, vtsiatou@uoi.gr