Επιλογή Σελίδας

Η εκπαιδευτική λειτουργία του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας Ι, μετά την  απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για αναστολή του εκπαιδευτικού έργου με φυσική παρουσία στα εργαστήρια, συνεχίζεται διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MSteams. Οι ηλεκτρονικές αίθουσες των τμημάτων του εργαστηρίου υπάρχουν ήδη και οι φοιτητές συνδέονται απευθείας μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού, με τους αντίστοιχους κωδικούς ομάδας. Το πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου, ακολουθώντας το ωρολόγιο πρόγραμμα, είναι το παρακάτω:

Τμήμα Α. Δευτέρα, ώρα 10.00

Τμήμα Β: Τρίτη, ώρα 2.00

Τμήμα Γ. Τετάρτη, ώρα 10.00

Τμήμα Δ: Πέμπτη, ώρα 2.00

Τμήμα  Ε. Παρασκευή, ώρα 10.00

 

Οι διδάσκοντες του ΕΑΧΙ

Ε-mail: aflorou@uoi.gr, chpiperi@uoi.gr