Επιλογή Σελίδας

Οι φοιτητές που επιθυμούν να υποβάλλουν τις εργασίες που αφορούν στις εργαστηρικές ασκήσεις  του ΕΑΧΙΙ μέσω της πλατφόρμας MS -TEAMS θα συνδέονται στην τάξη LACII-CHEM  με τοn κωδικό g3g3cou.