Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται οι διαλέξεις του υποχρεωτικού μαθήματος του 5ου εξαμήνου “Βιοχημεία Ι” ξεκινούν την Πέμπτη 5-10-2023 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Μόνο για την Πέμπτη 5-10-2023, η διάλεξη θα ξεκινήσει στις 12:00 μ.μ.

Οι διδάσκοντες

ΑΕ Κούκκου, ΠΘ Δούλιας