Επιλογή Σελίδας

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν το μάθημα του 8ου εξαμήνου «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» παρακαλούνται να εγγραφούν στην αίθουσα Ms Teams: «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2023-2024» με κωδικό: o1jadf3.
Τα μαθήματα θα γίνονται Πέμπτη 3-5 μμ στην αίθουσα Χ3-216.
Η ενημέρωση και η ανάρτηση σημειώσεων θα γίνεται στην αίθουσα Ms Teams
Η διδάσκουσα
Άννα Ειρήνη Κούκκου