Επιλογή Σελίδας

Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων

Δείτε στοιχεία για το Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων.

Κοντομηνάς Μιχάλης

Κοντομηνάς Μιχάλης

Καθηγητής

Τηλ.: 8342

Δεμερτζής Παναγιώτης

Δεμερτζής Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ.: 8340

Ρούσης Ιωάννης

Ρούσης Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλέφωνο: 8344

Ακρίδα Κωνσταντίνα

Ακρίδα Κωνσταντίνα

Επίκουρη Καθηγήτρια

Τηλ.: 8339

Ρηγανάκος Κυριάκος

Ρηγανάκος Κυριάκος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ.: 8341

Σαβαϊδης Ιωάννης

Σαβαϊδης Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλέφωνο: 8343

Τασιούλα Μαρία

Τασιούλα Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια

Τηλ.: 8345

Μπαδέκα Αναστασία

Μπαδέκα Αναστασία

Λέκτορας

Τηλ.: 8705