Επιλογή Σελίδας

Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας

Δείτε στοιχεία για το Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας.
Πομώνης Φίλιππος

Πομώνης Φίλιππος

Καθηγητής

Τηλ.: 8350

Βαϊμάκης Τιβέριος

Βαϊμάκης Τιβέριος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ.: 8352

Μπόκαρης Ευθύμιος

Μπόκαρης Ευθύμιος

Επίκουρος Καθηγητής

Τηλέφωνο: 8377

Πετράκης Δημήτριος

Πετράκης Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής

Τηλ.: 8347

Λουκατζίκου Λουκία

Λουκατζίκου Λουκία

Λέκτορας

Τηλ.: 8349