Επιλογή Σελίδας

Εργαστήριο Οργανικής Χημείαςασ

Δείτε στοιχεία για το Εργαστήριο Οργανικής Χημείας.
Γεροθανάσης Ιωάννης

Γεροθανάσης Ιωάννης

Καθηγητής

Τηλ.: 8389
Τσίκαρης Βασίλειος

Τσίκαρης Βασίλειος

Καθηγητής

Τηλ.: 8383

Χατζηαράπογλου Λάζαρος

Χατζηαράπογλου Λάζαρος

Καθηγητής

Τηλέφωνο: 8380

Βαρβούνης Γεώργιος

Βαρβούνης Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ.: 8382

Ζαρκάδης Αντώνης

Ζαρκάδης Αντώνης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ.: 8379

Ελεμές Ιωάννης

Ελεμές Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής

Τηλέφωνο: 8432

Θεοδώρου - Κασιούμη Βασιλική

Θεοδώρου - Κασιούμη Βασιλική

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τηλ.: 8591

Σίσκος Μιχάλης

Σίσκος Μιχάλης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ.: 8394

Σκομπρίδης Κων/νος

Σκομπρίδης Κων/νος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλέφωνο: 8598

Τζάκος Ανδρέας

Τζάκος Ανδρέας

Λέκτορας

Τηλ.: 8387