Επιλογή Σελίδας

εργαστηριο ανΑΛΥΤΙΚΗΣ χημειασ

Δείτε στοιχεία για το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας.
Αλμπάνης Τριαντάφυλλος

Αλμπάνης Τριαντάφυλλος

Καθηγητής

Τηλ.: 8348
Βλεσσίδης Αθανάσιος

Βλεσσίδης Αθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ.: 8401
Σακκάς Βασίλειος

Σακκάς Βασίλειος

Λέκτορας

Τηλέφωνο: 8303
Κονιδάρη Κωνσταντίνα

Κονιδάρη Κωνσταντίνα

Επίκουρη Καθηγήτρια

Τηλ.: 8408
Σταλίκας Κωνσταντίνος

Σταλίκας Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ.: 8414
Προδρομίδης Μάμας

Προδρομίδης Μάμας

Επίκουρος Καθηγητής

Τηλέφωνο: 8412
Νάνος Χρήστος

Νάνος Χρήστος

Λέκτορας

Τηλέφωνο: 8405
Γκιώκας Δημοσθένης

Γκιώκας Δημοσθένης

Λέκτορας

Τηλέφωνο: 8402