Επιλογή Σελίδας

Το Τμήμα

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από την ίδρυσή του, το 1978, μέχρι σήμερα έχει διακριθεί για το επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχει στους φοιτητές και την υψηλού επιπέδου ερευνητική δραστηριότητα που επιτελεί, με διεθνείς διακρίσεις και προσέλκυση ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Αποστολή

Η αποστολή του τμήματος.

Ιστορία

ο Τμήμα Χημείας ιδρύθηκε με το ΠΔ 723/76 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του το ακαδημαϊκό έτος 1977 – 78

Διοίκηση

Το τμήμα Χημείας διαιρείται σε Τομείς. Ο κάθε Τομέας συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της χημικής επιστήμης.

Επιτροπές

Η λειτουργία του τμήματος στηρίζεται επάνω σε συγκεκριμένες επιτροπές.

Τομείς

Τέσσερις είναι οι βασικοί τομείς που υπάρχουν στο τμήμα.

Υποδομές

Δείτε στοιχεία για την υλικοτεχνική υποδομή του τμήματος.

Υγιεινή & Ασφάλεια

Δείτε στοιχεία για την υγιεινή και ασφάλεια.

Δεοντολογία

Ο κώδικας δεοντολογίας του τμήματος.

Αξιολόγηση

Δείτε την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος.