Επιλογή Σελίδας

Προπτυχιακές Σπουδές

Δείτε στοιχεία για τις προπτυχιακές σπουδές στο τμήμα.

1ο Εξάμηνο (22 Δ.Μ.)

2ο Εξάμηνο (28 Δ.Μ.)

3ο Εξάμηνο (31 Δ.Μ.)

4ο Εξάμηνο (29 Δ.Μ.)

5ο Εξάμηνο (34 Δ.Μ.)

6ο Εξάμηνο (28 Δ.Μ.)

7ο Εξάμηνο (29 Δ.Μ.)

Για τη λήψη του πτυχίου Χημείας απαιτούνται 233 Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.). Το νέο πρόγραμμα σπουδών εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Για διάφορες κατηγορίες φοιτητών έχουν προβλεφθεί μεταβατικές διατάξεις και ρυθμίσεις όπως αντιστοιχίσεις.