Επιλογή Σελίδας

ΔΠΜΣ Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή

Δείτε στοιχεία για το ΔΠΜΣ Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή.

ΔΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή»

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Σεπτέμβριο 2003, μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή» με τρεις ειδικεύσεις:

  1. Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων
  2. Διατροφή
  3. Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων

Πιο συγκεκριμένα στοχεύει στην προαγωγή εξειδικευμένης γνώσης και την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας στην Επεξεργασία, Συντήρηση, Μικροβιολογία, Συσκευασία, Ανάλυση, Βιοτεχνολογία, Μηχανική, τον Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων και τη Διατροφή. Μεταξύ των στόχων του προτεινόμενου προγράμματος είναι η ουσιαστική αναβάθμιση των ΤΕΙ κυρίως σε θέματα έρευνας στην Επιστήμη Τροφίμων και τη Δατροφή. Το ΝΠΜΣ θα είναι διάρκειας 4 εξαμήνων και θα οδηγεί στην απονομή Μ.Δ.Ε. στην Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή με 3 ειδικεύσεις.

Το πρόγραμμα κάνει δεκτούς 15 μεταπτυχιακού φοιτητές, πτυχιούχους Τμημάτων Χημείας, Βιολογίας, Γεωπονίας, Κτηνιατρικής, Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΓΠΑ), καθώς και πτυχιούχους ΤΕΙ των Τμημάτων Τεχνολογίας Τροφίμων, Διατροφής και Οινολογίας.

Τα πτυχία θα απονέμει το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΔΠΜΣ «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή» στο Τμήμα Χημείας  μπορείτε να βρείτε εδώ.