Επιλογή Σελίδας

Προσωπικο

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για το προσωπικό του τμήματος (μέλη ΔΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ-ΙΔΑΧ-διοικητικό προσωπικό). Στην ίδια ενότητα μπορείτε να πληροφορηθείτε για τα διατελέσαντα μέλη ΔΕΠ καθώς και τους ομότιμους-επίτιμους καθηγητές του τμήματος