Επιλογή Σελίδας

Προσωπικό

Στοιχεία για το προσωπικό του τμήματος σε διαφορετικές βαθμίδες.

Μέλη ΔΕΠ

Τα μέλη ΔΕΠ αποτελούν το πιο σημαντικό κομμάτι κάθε Πανεπιστημιακού τμήματος, σε οποιοδήποτε σημείο εξέλιξης και εάν βρίσκονται.

Επιπλέον κείμενο που επεξηγεί αυτά που βλέπει ο καθένας στις διπλανές στήλες.

Μέλη ΔΕΠ

Κατάλογος μελών ΔΕΠ του τμήματος.

Ιστορία

ο Τμήμα Χημείας ιδρύθηκε με το ΠΔ 723/76 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του το ακαδημαϊκό έτος 1977 – 78

Διοίκηση

Το τμήμα Χημείας διαιρείται σε Τομείς. Ο κάθε Τομέας συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της χημικής επιστήμης.

Επιτροπές

Η λειτουργία του τμήματος στηρίζεται επάνω σε συγκεκριμένες επιτροπές.

Τομείς

Τέσσερις είναι οι βασικοί τομείς που υπάρχουν στο τμήμα.

Υποδομές

Δείτε στοιχεία για την υλικοτεχνική υποδομή του τμήματος.

Υγιεινή & Ασφάλεια

Δείτε στοιχεία για την υγιεινή και ασφάλεια.

Δεοντολογία

Ο κώδικας δεοντολογίας του τμήματος.

Αξιολόγηση

Δείτε την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος.