Επιλογή Σελίδας

Ιστορικα στοιχεια

Λίγα λόγια για την ιστορία και την πορεία του τμήματος.

Το Τμήμα Χημείας ιδρύθηκε με το ΠΔ 723/76 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του το ακαδημαϊκό έτος 1977 – 78.

Τα πρώτα εργαστήρια λειτούργησαν στα πανεπιστημιακά κτίρια της οδού Δομπόλη, στην πόλη των Ιωαννίνων. Μέχρι το 1991-92 το Τμήμα λειτουργούσε σε πέντε μεταβατικά κτίρια στην Πανεπιστημιούπολη της Δουρούτης (όπου παραμένουν ακόμη μερικά εργαστήρια), ήδη όμως έχει σχεδόν γίνει η μεταφορά και εγκατάσταση στα οριστικά κτίρια στην Πανεπιστημιούπολη.

Οργανωτικά το Τμήμα ξεκίνησε με 7 έδρες, που ήταν τότε οι βασικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές μονάδες. Οι έδρες αυτές, με τα αντίστοιχα εργαστήρια και τους διευθυντές τους φαίνονται παρακάτω:

 

Έδρες και Εργαστήρια Διευθυντές – Καθηγητές
Φυσικοχημείας Πολυδωρόπουλος
Χημείας (Γενικής και Ανόργανης) Ι. Τσαγκάρης
Οργανικής Χημείας Α. Κοσμάτος
Αναλυτικής Χημείας Μ. Καραγιάννης
Βιοχημείας Β. Καπούλας
Χημείας Τροφίμων Ε. Βουδούρης
Βιομηχανικής Χημείας Α. Σδούκος

Το 1982, με την εφαρμογή του N. 1268 έγιναν σημαντικές μεταβολές, όπως: α) η καθιέρωση του Τμήματος ως βασικής διοικητικής μονάδας (αντί της Σχολής) και των Τομέων ως βασικών εκπαιδευτικών και ερευνητικών μονάδων (αντί των εδρών), β) η διεύρυνση του κύριου διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) με την προσθήκη στους καθηγητές, τριών νέων βαθμίδων (αναπληρωτής καθηγητής, επίκουρος καθηγητής, λέκτορας), γ) η συμμετοχή των φοιτητών στα πανεπιστημιακά όργανα και δ) η θέσπιση των κατ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων.

Στο Τμήμα Χημείας, τη θέση των 7 εδρών, πήραν οι παρακάτω 4 τομείς (ΦΕΚ149/6 – 4 – 1983)

Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας

Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας

Φυσικοχημείας

Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων

Οι διατελέσαντες από το 1982-1983 μέχρι και το 2019-2020 Πρόεδροι και Αναπληρωτές Πρόεδροι του Τμήματος Χημείας αναφέρονται παρακάτω.

Ακαδημαϊκά Έτη Πρόεδρος Αναπληρωτής Πρόεδρος
1982 – 1984 Μ. Καραγιάννης
1984 – 1986 Κ. Σακαρέλλος
1986 – 1987 Κ.Σακαρέλλος Ι. Τσαγκάρης
1987 – 1989 Κ.Σακαρέλλος Ι. Τσαγκάρης
1989 – 1990 Μ. Κοσμάς Κ.Σακαρέλλος
1990 – 1992 Α. Σδούκος Κ. Σακαρέλλος, Φ. Πομώνης
1992 – 1994 Α. Σδούκος Μ. Καραγιάννης
1994 – 1996 Φ. Πομώνης Κ. Μ. Σακαρέλλου
1996 – 1998 Φ. Πομώνης Μ. Κοσμάς
1998 – 2000 Ν. Χατζηλιάδης Ι. Γεροθανάσης
2000 – 2002 Ι. Γεροθανάσης Κ. Δραΐνας
2002 – 2004 Ι. Γεροθανάσης Τ. Αλμπάνης
2004 – 2006 Τ. Αλμπάνης Ι. Δημητρόπουλος
2006 – 2008 Τ. Αλμπάνης Δ. Κόβαλα
2008 – 2010 Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή Γ. Βαρβούνης
2010 – 2012 Β. Τσίκαρης Γ. Βαρβούνης
2012 -2014 Β. Τσίκαρης Δ. Τσουκάτος
2014 -2016 Μ.- Ε. Λέκκα Τ. Βαιμάκης
2016 -2018 Μ.- Ε. Λέκκα Διευθυντές Τομέων
2018 -2019 Μ. Λουλούδη Ι. Πλακατούρας
2019 -2020 Μ. Λουλούδη Α. Γαρούφης
2020 -2022 Μ. Λουλούδη Ε. Μπόκαρης

Το επιστημονικό δυναμικό του Τμήματος σήμερα διαμορφώνεται ως εξής: 34 μέλη Δ.Ε.Π., 17 Ομότιμοι Καθηγητές, 14 μέλη Ε.ΔΙ.Π., 2 μέλη Ε.Τ.Ε.Π., 1 Ι.Δ.Α.Χ., 1 μέλος Μόνιμου προσωπικού 99 υποψήφιοι διδάκτορες και 143 μεταπτυχιακοί φοιτητές (συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών των ΔΠΜΣ). Οι προπτυχιακοί φοιτητές είναι 1029.