Assistant Professor (male)
X3-106Δ
Organic Chemistry and Biochemistry
Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίων
e-mail: paschalisdoulias@uoi.gr
Tel: (26510) 08428
Fax:
https://www.linkedin.com/in/paschalis-thomas-doulias-90694458/
Βιοχημεία

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Βασική έρευνα

Διερεύνηση των μορικών μηχανισμών ρύθμισης της μιτοχονδριακής οξείδωσης των λιπαρών οξεών (β-οξείδωση) σε παθοφυσιολογικές καταστάσεις.   Η β-οξείδωση αποτελεί την κύρια οδό του καταβολισμού των λιπαρών οξέων στα κύτταρα των θηλαστικών για την παραγωγή ATP. Η υπόθεση που εξετάζεται είναι ότι οι ανάγκες για παραγωγή ATP ενεργοποιούν σηματοδοτικά μονοπάτια τα οποία συγκλίνουν στα ένζυμα της β-οξείδωσης ρυθμίζοντας την ενεργότητα τους μέσω μεταμεταφραστικών τροποποιήσεων (postt-ranslational modifications).  

Κλινική Έρευνα

Η θεματική ενότητα αυτή εστιάζει στις διαταραχές της β-οξείδωσης (β-oxidation disorders).  Πρόκεται για γενετικές ασθένειες του μεταβολισμού που προκαλούνται από κληρονομούμενες μεταλλάξεις των γονιδίων που κωδικοποιούν τα ένζυμα ή τους μεταφορείς που συμμετέχουν στην β-οξείδωση. Οι διαταραχές της β-οξείδωσης έχουν κλινικά συμπτώματα στον καρδιακό μύ, το ήπαρ και τους σκελετικούς μύες. Τα συμπτώματα επάγονται ή επιδεινώνονται από το καταβολικό στρες όπως η έλλειψη γλυκόζης (νηστεία), η σωματική άσκηση, η έκθεση στο κρύο και οι ιϊκές μολύνσεις.  

Κεντρικοί ερευνητικοί στόχοι είναι α. η  κατανόηση των μηχανισμών που οδηγούν στις διαταραχές της β-οξείδωσης  β. Ο σχεδισασμός νέων βιοαδραστικών μορίων τα οποία θα διορθώνουν την ενζυμική αναπάρκεια και θα αποκαθιστούν τη μεταβολική δραστηριότητα σε παθολογικές καταστάσεις.


CV

Δείκτες Δημοσιότητας

Publications: 42      Citations: 2341         H-index: 25

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις (2017-2020) 

1.   Chen F, WangY, RafikovR, Haigh S, Zhi WB, Kumar S, Doulias PT, Rafikova O, Pillich H, Chakraborty T, Lucas R, Verin AV, Catravas JD, She JX, Black SM, Fulton D Jr (2017). RhoA S-nitrosylation as a regulatory mechanism influencing endothelial barrier function in response to G+-bacterial toxins. Biochem Pharmacol.  127: 34-45

2.   Lin W, Vann DR, Doulias PT, Wang T, Landesberg G, Li X, Ricciotti E, Scalia R, He M, Hand NJ, Daniel J. Rader DJ (2017). Hepatic SLC39A8/ZIP8 regulates whole-body manganese homeostasis and the activity of Mn-dependent enzymes. J Clin Invest. 127: 2407-2417

3.   Urbano R., Karlinsey J.E. , Stephen J. Libby S.J., Doulias PT, Harry Ischiropoulos H., Helen I. Warheit-Niemi H.I., Liggitt D.H., Alexander R. Horswill A.R., Ferric C. Fang F.C. (2018). Host Nitric Oxide Disrupts Microbial Cell-to-Cell Communication to Inhibit Staphylococcal Virulence. Cell Host and Microbe 23:594-606

4.   Guan D, Xiong Y, Borck PC, Jang C, Doulias PT, Papazyan R, Fang B, Jiang C, Zhang Y, Briggs ER, Hu W, Steger D, Ischiropoulos H, Rabinowitz JD, Lazar MA (2018). Diet-Induced Circadian Enhancer Remodeling Synchronizes Opposing Hepatic Lipid Metabolic Processes. Cell 174: 831-842

5.   Frawley ER, Karlinsey JE, Singhal A, Libby SJ, Doulias PT, Ischiropoulos H, Fang FC (2018). Nitric Oxide Disrupts Zinc Homeostasis in Salmonella enterica Serovar Typhimurium. MBio. 9: pii: e01040-18.

6.   Doulias PT, Tenopoulou M, Nakamoto K, Berrios K, Zura G, Li C, Faust M, Yakovishina V, Evans P, Tan L, Bennett MJ, Snyder NW, Quinn WJ 3rd, Baur JA, Atochin DN, Huang PL, Ischiropoulos H (2018). Oral nitrite restores age-dependent phenotypes in eNOS-null mice. JCI Insight. 3. pii: 122156

7.   Doulias PT, Gould NS (2018). Analysis of Cysteine Post Translational Modifications Using Organic Mercury Resin. Curr Protoc Protein Sci. 94:e69

8.   Elshenawy S, Pinney SE, Stuart T, Doulias PT, Zura G, Parry S, Elovitz MA, Bennett MJ, Bansal A, Strauss JF III, Ischiropoulos H, Simmons RA (2020). The Metabolomic Signature of the Placenta in Spontaneous Preterm Birth. Int J Mol Sci. 21:1043

9.   Vartika Mishra V, Diane B. Re DB, Le Verche V, Alvarez MJ, Alessandro Vasciaveo A, Jacquier A, Doulias PT, Greco TM, Nizzardo M, Papadimitriou D, Nagata T, Rinchetti P, Perez-Torres E, Politi K, Ikiz B, Clare K, Than ME, Corti S, Ischiropoulos H, Lotti F, Califano A,  Przedborski S (2020). Systematic elucidation of neuron-astrocyte interaction in ALS using multi-modal integrated bioinformatics. Nat. Commun. 11: 5579-5598

10.   Umanah GKE, Ghasemi M, Yin X, Chang M, Kim JW, Zhang J, Ma E, Scarffe LA, Lee YI, Chen R, Tangella K, McNamara A, Abalde-Atristain L, Dar MA, Bennett S, Cortes M, Andrabi SA, Doulias PT, Ischiropoulos H, Dawson TM, Dawson VL. (2020). AMPA Receptor Surface Expression Is Regulated by S-Nitrosylation of Thorase and Transnitrosylation of NSF. Cell Rep. 33:108329

11.   Ramick MG, Kirkman DL, Stock JM, Muth BJ, Farquhar WB, Chirinos JA, Doulias PT, Ischiropoulos H, Edwards DG. (2021). Nitric Oxide  106: 17-23
NOTES