Το μάθημα θα διεξάγεται στην αίθουσα Χ3-230Β αντί της Χ3-216 την ίδια ώρα και ημέρα.

Εκ των διδασκόντων.