Επιλογή Σελίδας

 

 

Στα πλαίσια του κύκλου σεμιναρίων και διαλέξεων του Τμήματος Χημείας με τίτλο “ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ” θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο 5 διαλέξεων τίτλο: “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω του προγράμματος MS Teams (Όνομα ομάδας: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, Κωδικός: zvuppw1, Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af0b5d127506d4a1aa34c69e2fa3ee01a%40thread.tacv2/conversations?groupId=160d7ec4-d690-42eb-93db-0065d9b80951&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be)

Δικαίωμα συμμετοχής στα σεμινάρια έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΙΔΑΧ και οι φοιτητές του τμήματος Χημείας που έχουν ολοκληρώσει το 3ο έτος σπουδών (4-ετείς και τελειόφοιτοι, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες). Οι φοιτητές του Τμήματος Χημείας που επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από το Τμήμα Χημείας θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έως την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021 (ή μέχρι συμπλήρωσης 200 συμμετοχών) στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtPB7qQwIOTI2Hn9IwBEre0IMr_Qiz97m6rMmM9aGmozCW1g/viewform?usp=sf_link. (Για την δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη η σύνδεση στην Google μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού).

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των διαλέξεων του σεμιναρίου:Πρόγραμμα Σεμιναρίων Τμ ΧΗΜΕΙΑΣ (Χειμερινό, 2021_2022)

Για διευκρινίσεις σχετικά με την συμμετοχή στα σεμινάρια και την έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης, δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο:ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για την συμμετοχή στα σεμινάρια του Τμήματος Χημείας

 

Με Εκτίμηση,

Η Επιτροπή Σεμιναρίων και Διαλέξεων του Τμήματος Χημείας

Δημοσθένης Γκιώκας, Αναπλ. Καθηγητής (dgiokas@uoi.gr)

Δημήτριος Σκάλκος,  Αναπλ. Καθηγητής (dskalkos@uoi.gr)

Πασχάλης-Θωμάς Δούλιας, Επικ. Καθηγητής (paschalisdoulias@uoi.gr)