Επιλογή Σελίδας

Προκήρυξη 15 θέσεων ΔΠΜΣ “Ανόργανη Βιολογική Χημεία” για το ακαδημαικό έτος 2021-2022. Επισημαίνεται ότι για να είναι έγκυρη η υποψηφιότητα των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών θα πρέπει τα δικαιολογητικά να παραληφθούν σε έντυπη μορφή από την Γραμματεία του Τμήματος Χημείας, μέχρι 03-9-2021, στην διεύθυνση (Καθηγητής Σ.Κ. Χατζηκακού, ΔΠΜΣ Ανόργανη Βιολογική Χημεία, Εργαστήριο Χ3-312, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110, Ιωάννινα). Επίσης τα δικαιολογητικά πρέπει απαραιτήτως να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στις παρακάτω διευθύνσεις (cbanti@uoi.gr, shadjika@uoi.gr).

ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ