Επιλογή Σελίδας

Για την πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022.

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από εισήγηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Περιβάλλον και Αγροδιατροφή», αποφάσισε την προκήρυξη δεκαπέντε (15) κενών θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών , για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022. Η εισαγωγή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει τον Οκτώβριο του 2021. Το ΔΠΜΣ οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), χρονικής διάρκειας τριών (3) εξαμήνων, με μέγιστη διάρκεια φοίτησης έξι (6) εξαμήνων από την ημερομηνία εισαγωγής.

(δείτε συνημμένα )

ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ