Επιλογή Σελίδας

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Έμμισθου Υποψήφιου Διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Supramolecular Science and Engineering Institute (ISIS) του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου

https://emploi.cnrs.fr/Offres/Doctorant/UMR7006-JEALUT-005/Default.aspx

Ημερομηνία έναρξης : 16 Σεπτεμβρίου 2024

Πρόσφατα έλαβα θέση Junior Group Leader στο ISIS, οπότε ο/η Υπ. Διδάκτορας που θα επιλεγεί, θα εκπονήσει διδακτορική έρευνα στη νεοσύστατη ομάδα μου.

Θα ήταν μεγάλη μου χαρά να προσλάβω κάποιον απόφοιτο του Ελληνικού Πανεπιστημίου που μου έδωσε πολύτιμα εφόδια, και ευελπιστώ πως η δημοσίευση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, θα συμβάλλει σημαντικά στην ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών που ενδιαφέρονται για διδακτορικό στη Γαλλία.