Επιλογή Σελίδας

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΠΜΣ
«Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας» για το Ακαδημαϊκό Έτος
2023-2024.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του
προγράμματος https://sites.google.com/view/uoa-ecology-and-biodiversity

δείτε συνημμένα

ΑΡΧΕΙΟ