Επιλογή Σελίδας

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και παρακαλούμε για την ανάρτηση τους προκειμένου να ενημερωθούν οι τελειόφοιτοι και πτυχιούχοι των Τμημάτων σας.

(δείτε συνημμένα)

Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής  ΕΚΠΑ

ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ