Επιλογή Σελίδας

Προκήρυξη Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΠΜΣ «Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://msc-bioinformatics.biol.uoa.gr/.

δείτε συνημμένο

ΑΡΧΕΙΟ