Επιλογή Σελίδας

Η Δημόσια Υποστήριξη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης της κ.Γεωργίας Βενέτη, στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας, με τίτλο «Προσδιορισμός αρωματικών ουσιών (musks) και πολυαρωματικών υδρογονανθράκων (PAHs) σε περιβαλλοντικά δείγματα μετά από εκχύλιση σε σπόγγο μελαμίνης τροποποιημένο με κβαντικές κουκίδες γραφενίου και αέρια χρωματογραφία – φασματομετρία μάζας» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26-7-2022 και ώρα 10:00, μέσω της πλατφόρμας MS teams με Κωδικό w4vayzw.

Ο Επιβλέπων

Καθηγ. Κ. Σταλίκας