Επιλογή Σελίδας

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κ. Τσιαϊλάνη Αντώνη

Την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 μμ EET στην αίθουσα Χ2-097, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής από τον υποψήφιο διδάκτορα κ. Αντώνιο Τσιαϊλάνη, με τίτλο:

«Ανάπτυξη καινοτόμων διαγνωστικών, θεραπευτικών και θεραπογνωστικών μορίων ανταποκρινόμενων στο μικροπεριβάλλον των καρκινικών κυττάρων με στόχο την εξατομικευμένη θεραπεία».

Ο Επιβλέπων Καθηγητής,

Ανδρέας Τζάκος