Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14.30, στην αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Χημείας θα γίνει η δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής με θέμα: ««Νέες αναλυτικές μεθοδολογίες για τον έλεγχο υπολειμμάτων και μεταβολιτών φαρμακευτικών ενώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον ιχθυοκαλλιεργειών» από την υποψήφια διδάκτορα κ. Αγγελική Καλογεροπούλου.

Η επταμελής εξεταστική επιτροπή θα συμμετέχει υβριδικά, με φυσική παρουσία, τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής ή εξ αποστάσεως, ενώ το ακροατήριο θα μπορεί να συμμετέχει μέσω του συστήματος MS Team, κάνοντας χρήση του κωδικού ve7ege4 .

Ο Επιβλέπων Καθηγητής
Τριαντάφυλλος Αλμπάνης