Επιλογή Σελίδας

Την Τετάρτη 15/07/2020 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της κ. Τσουμάνη Ευαγγελίας, στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ “Περιβάλλον και Αγροδιατροφή” με θέμα:
” Αξιολόγηση συλλογικού συστήματος παροχής συμβουλών άρδευσης για την πεδιάδα της Άρτας όσο αφορά την άρδευση ακτινιδίου”

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας  MSTeams (κωδικός b8o7h1g )