Επιλογή Σελίδας

Η μεταπτυχιακή  φοιτήτρια του Τμήματος Χημείας ΜΠΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο ‘p-UCR-20: Ένα δι-λειτουργικό μεταλλοσουλφίδιο με υψηλή ικανότητα δέσμευσης ιόντων Pb2+ και δυνατότητα υπερευαίσθητης ανίχνευσης  βαρέων μετάλλων σε υδατικά μέσα» στις 24-11-2021 και ώρα 16:00 στην αίθουσα Χ2-094.

Ο επιβλέπων Καθ.

Ε. ΜΑΝΟΣ