Επιλογή Σελίδας

Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου και ώρα 1100 (αίθουσα Χ3-230), η μεταπτυχιακός του ΠΜΣ Τμήματος Χημείας κα Ειρήνη Παρασχούδη θα παρουσιάσει τη μεταπτυχιακή διατριβή με τίτλο “Υδροθερμική σύνθεση υβριδικών νανοδομών θειούχου καδμίου και μεταλλο-παραγώγων και εφαρμογή αυτών ως φωτοκαταλύτες στην αποικοδόμηση της χρωστικής Orange G”

Ο Επιβλέπων

Δημ. Τάσης