Επιλογή Σελίδας

Τη Τετάρτη 25 Οκτωβρίου (ώρα έναρξης 10:00) ο κ. Κων/νος Κωστελένος θα παρουσιάσει τα κυριότερα αποτελέσματα της μεταπτυχιακής του διατριβής. Ο τίτλος της εργασίας είναι:

«Υδροθερμική σύνθεση υβριδικών φωτοκαταλυτών με βάση το θειούχο κάδμιο και εφαρμογή αυτών στην αποικοδόμηση της 4-νιτροφαινόλης στην υγρή φάση».

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω MSTeams, στη ψηφιακή αίθουσα «Παρουσιάσεις μεταπτυχιακών εργασιών» με κωδικό 8d9kl2x

 

Η τριμελής επιτροπή

Καθ. Κωνσταντίνου Ιωάννης

Καθ. Σίσκος Μιχαήλ

Αναπλ. Καθ. Τάσης Δημήτριος (Επιβλέπων)