Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται ότι  τη Δευτέρα 4-7-2022 και ώρα 12.30 μ.μ  στην αίθουσα Χ3-230Β , ο κ. Γεώργιος Καλογήρου θα παρουσιάσει τη μεταπτυχιακή  διπλωματική του εργασία  με τίτλο  “Διερεύνηση αξιοποίησης ανακυκλώσιμης βιομάζας αμπέλου για την παρασκευή εξανθρακώματος με υδροθερμική επεξεργασία ” στα πλαίσια του ΔΠΜΣ – Περιβάλλον και Αγροδιατροφή, ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής

η επιβλέπουσα

Δ. Χελά