Επιλογή Σελίδας

Ο κύριος Ραφαήλ Ιωαννίδης, μεταπτυχιακός φοιτητής. του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημείας Π.Ι, θα παρουσιάσει δημόσια τα αποτελέσματα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του με τίτλο “Σύνθεση και χαρακτηρισμός βιοβασιζόμενων ομοπολυεστέρων και συμπολυεστέρων από τερεφθαλικό οξύ, 2,5-φουρανοδικαρβοξυλικού οξύ και 1,3-προπανοδιόλη” τη Δευτέρα 24/10/2022 στις 13:00 στην αίθουσα X2-097.

Ο επιβλέπων

Γεώργιος Παπαγεωργίου